ISK • mavo • havo • atheneum • gymnasium

CS__8428_sRGB

OSG Hugo de Groot

Het is jouw wereld.

OSG Hugo de Groot groeit de komende jaren in maatschappij-inclusief onderwijs. Maatschappelijke thema’s en vraagstukken worden geïntegreerd in het onderwijs. Middels projecten binnen en buiten de school ontdekken leerlingen de samenleving in de volle breedte. Hierdoor zijn Hugo-alumni na hun schoolcarrière niet alleen gediplomeerd, maar ook goed voorbereid om de stap te maken naar het vervolgonderwijs en een succesvolle positie in onze maatschappij.

De volgende stappen op de Hugo:

CS__7057_C2_sRGB

Invoering ‘Flipped Curriculum’

Vakken en lessen worden verbonden aan wat er speelt in de samenleving, zowel op dagelijkse basis als op hoofdlijnen. Door het onderwijs te laten vertrekken vanuit de realiteit en aan te sluiten op de belevingswereld van de leerlingen, wordt de lesstof concreter en wordt het nut van de verschillende vakken beter zichtbaar.

CS__7102_C2_sRGB

Iedere docent wordt mentor

Wij breiden het aantal mentoren uit tot het volledige team van docenten op de Hugo. Met een groter mentoraat bedienen we leerlingen nog beter op maat. Naast hun gebruikelijke taken zullen onze mentoren hun leerlingen ook intensief ondersteunen bij de oriëntatie op een vervolgstudie of loopbaan.

CS__6978_C2_sRGB

Strategische samenwerkingen

De Hugo haalt de banden aan met andere onderwijsinstellingen, maatschappelijke instanties en het bedrijfsleven om leerlingen beter voor te bereiden op wat er na hun middelbareschooltijd volgt. Sprekers en gastdocenten worden op school uitgenodigd en leerlingen gaan op projectbasis ervaring opdoen in de maatschappij.