praktijkonderwijsvmbo-provmbo-lwooEntree-mboISK 

CS__5696_C2_sRGB

Olympia College

Het begin van iets moois.

Het Olympia College vergroot voor leerlingen de kans op uit- en doorstroom richting een duurzame positie in de samenleving. Olympia biedt de mogelijkheid tot bredere oriëntatie, zowel in de lessen als op stageplaatsen. De verbinding met de omliggende wijk wordt versterkt middels dienstverlening vanuit de school. Daarnaast blijft de school tot jaren na de diplomering betrokken bij de leerlingen om een succesvolle toetreding tot de arbeidsmarkt te waarborgen.

De volgende stappen op Olympia: 

CS__5796_C2_sRGB

Uitbreiding oriëntatieprogramma

Het aanbod van vakgebieden en ambachten, waarop de leerlingen van het Olympia zich kunnen oriënteren, wordt de komende jaren verruimd. Zowel in de lessen als bij stageplaatsen krijgen leerlingen daardoor de kans een onderwijsroute op maat te volgen, die nog beter past bij hun talenten, ambities en interesses. Hierdoor wordt de kans op een stabiele en succesvolle toekomst voor de leerlingen verder vergroot.

CS__5890_C2_sRGB

Wijkfunctie en dienstverlening

Olympia integreert dienstverlening in het onderwijs binnen de school. Omwonenden en verdere geïnteresseerden worden op school uitgenodigd om gebruik te maken van de diensten van leerlingen, bijvoorbeeld in een koffiecorner of fietsenmaker, waar echte ondernemers leerlingen de praktijk van hun vak bijbrengen.

CS__5823_C2_sRGB

Langlopende monitoring

Gedurende hun schoolcarrière worden leerlingen periodiek gemonitord, zodat mogelijke obstakels in het leerproces en mogelijkheden tot verdieping en verbreding tijdig worden gesignaleerd. Zo kunnen leerlingen zich op een passend tempo blijven ontwikkelen en worden onnodige achterstanden en frustraties voorkomen. Na diplomering onderhoudt het Olympia nog tot vijf jaar contact met oud-leerlingen, om te inventariseren waar zij terecht komen en hoe zij zich ontwikkelen. Waar nodig staat de school oud-leerlingen bij in het vinden van een stabiele plek in de samenleving.