Gezamenlijke ambitie.

De scholen van SNZ vertegenwoordigen het volledige aanbod van het openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. Onze vier scholen, die elkaar qua profiel en niveau goed aanvullen, werken de komende jaren aan een collectieve ambitie om onze leerlingen te inspireren zich te ontwikkelen tot betrokken en succesvolle deelnemers aan onze samenleving.  

Om dit te bereiken zullen onze scholen de maatschappij meer betrekken bij het onderwijs en het onderwijs sterker verbinden aan de maatschappij. Met het onderwijsconvenant en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid als aanjagers van de onderwijsvernieuwing op Zuid, is dit het moment om ambitie te tonen en vol in te zetten op ontwikkeling.  

Binnen SNZ spant elke school zich daarom in om volgens plan de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie en de faciliteiten extra impulsen te geven. Voorts smeden wij samenwerkingen met de gemeente en het stadsdeel, het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen. En we halen de onderlinge banden tussen onze vier scholen verder aan om meer van elkaar te leren en efficiënter te werken. Ook zullen wij op- en doorstroom stimuleren en begeleiden, zodat iedere leerling de kans heeft om het beste uit zichzelf te halen.  

De kinderen van Zuid verdienen een kansrijke toekomst. En Zuid verdient hun betrokkenheid en talent.   

Marvin Smale – Rector SNZ