Waar SNZ voor staat.

Wij kennen Zuid. Al jaren. Wij ontwikkelden hier vo-scholen die er inmiddels geworteld zijn. En wij zagen dit deel van de stad veranderen. Sommigen zeggen ook wel: ‘Zuid verandert de stad!’ Want wie het Zuid van jaren geleden vergelijkt met nu, ziet grote veranderingen en vooral dit: de oprukkende vernieuwing.  

Wie rondkijkt op Zuid ervaart de gebiedsontwikkeling. De nieuwe infrastructuur. Nieuw en vernieuwd wonen. Nieuwe bewoners en traditionele bewoners. Groeiende bedrijvigheid. Zuid slaat zijn vleugels uit. En het vuur van de ambitie is nog lang niet geblust.   

Daar hoort onderwijs bij van hoog niveau, vinden wij. Daar willen wij al onze ervaring en expertise voor inzetten. Het beste dat het openbaar onderwijs in Rotterdam te bieden heeft, hoort hier. Daarmee leggen we de lat hoog. En goed beschouwd is dat precies waar die lat hoort te liggen.  

Gezamenlijk zetten wij ons in om elke leerling een maximale kans op ontwikkeling te bieden door ook de doorstroom van po naar vo, tussen vo-niveaus, en naar het vervolgonderwijs te stimuleren. Doorlopend leren, met soepele overgangen tussen de verschillende niveaus. Met veel aandacht ook voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. En met elk extra initiatief dat nodig is om onze leerlingen voor te sorteren als waardevolle deelnemers aan de samenleving van nu en straks. 

SNZ – De Volgende Stap in Doorlopend Leren