ISK • vmbo basis • vmbo kadervmbo gl • mavo

CS__8202_C2_sRGB

De Hef

Haalt het beste in je naar boven.

De Hef vergroot het eigenaarschap van de leerling over het eigen leerproces en versterkt de verbinding met de wijk en het lokale bedrijfsleven. De school creëert hiermee een oefenplaats voor de samenleving. Het onderwijs is ingericht vanuit de belevingswereld van de leerlingen. Er wordt vroeg begonnen met de onderwijs- en loopbaanoriëntatie om daarmee vloeiender aan te sluiten bij de volwassen maatschappij.

De volgende stappen op de Hef:

CS__8365_C2_sRGB

Versterkt burgerschapsonderwijs

Door burgerschapsonderwijs te integreren in de vakken en lessen op De Hef ontdekken leerlingen wat er nodig is om uiteindelijk een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarnaast worden er projecten opgestart, waarin leerlingen aan de slag gaan met concrete vraagstukken en opdrachten van wijkbewoners en lokale ondernemers.

CS__8476_C2_sRGB

Levensecht onderwijs

De Hef specialiseert zich verder in activerend en betekenisvol onderwijs. In de fysieke leeromgeving zal daarom de realiteit buiten de school zo goed mogelijk worden nagebootst. Inzet is om leerlingen van De Hef ook hiermee een voorsprong te geven bij het betreden van de arbeidsmarkt.

CS__8292_C2_sRGB

Iedere docent wordt taaldocent

Alle docenten op De Hef – dus ook de niet-taaldocenten – besteden in de komende jaren extra aandacht aan taalonderwijs. De taalontwikkeling van leerlingen wordt gemonitord en iedere docent is op den duur in staat om ook op het gebied van taal te differentiëren in de lesstof, zodat alle leerlingen hun taalvermogen kunnen doorontwikkelen.